За нас

Счетоводна къща „Тонш – Корект 77“ ЕООД е приемник на фирма ЕТ „ТОНШ – АЛ. КИРЕЗИЕВ“, която е основана още през 1994 г .
Фирмата се занимава със счетоводство от зората на демокрацията. „Преминали сме през всички трудности свързани с финансовите кризи, със създаването на безброй закони едни по-добри, други безсмислени и все пак сме оцелели до момента.“ Счетоводна къща „Тонш – Корект 77“ ЕООД държи на качеството и на добре свършената работа. За нас най–важно е клиентите ни да остават доволни от услугите ни.

Счетоводството е организирана информационна и аналитична система. Построена върху определени принципи и правила за пълно и непрекъснато взаимосвързано обхващане и отразяване в стойностен израз. Всички специфични средства и способи за процесите и явленията, трябва да се познават и организират добре, за да се получи ефективна отчетна информация – нужна на всяка фирма.
Многобройните промени в едно предприятие трябва да се запазят и съхранят – за това е необходима документална обоснованост.
Отчетността на предприятието се извършва при спазване на счетоводните стандарти и закона за счетоводството. Годишните счетоводни отчети се съставят при спазване на принципите за действащо предприятие, съпоставимост между приходите и разходите, предпазливо и честно представяне на фактите, документална обоснованост.

През всичките тези години екипът на счетоводна къща „Тонш – Корект 77“ ЕООД е осъществявал успешно дейността си, благодарение на своя професионализъм, коректност към партньорите ни и пълната отдаденост към професията. Ето защо много хора се доверяват на нас. „Тонш – Корект 77“ ЕООД извършва счетоводни услуги и консултации както на физически, така и на юридически лица.

С течение на времето сме станали едно голямо семейство с нашите клиенти. Ако желаете да се присъедините и Вие – можете да се свържете с нас на посочените телефони или да пишете във формата за контакт.